dilluns, 2 de febrer de 2015

PREGÀRIA PEL SÍNODE DE LA FAMÍLIA

La pregària pel Sínode dels Bisbes sobre la família

La vostra pregària pel Sínode de Bisbes serà
un tresor preciós que enriquirà tota l’Església
(Papa Francesc)

El Sant Pare Francesc ha demanat que se es facin a totes les esglésies particulars, a les comunitats religioses i a tots els fidels, pregàries pel Sínode dels Bisbes, que se celebrarà a Roma des del 5 fins al 19 d’octubre amb el tema: Jesucrist revela el misteri i la vocació de la Família.

La importància de la qüestió i la preocupació pastoral de l’Església ens mou a demanar la il•luminació i el do de l’Esperit Sant sobre l’assemblea dels bisbes reunits a Roma pel Sínode. Que sense trencar la unitat, que és el do més estimat, els bisbes aprofundeixin en les complexes qüestions al voltant de la família en el nostre temps i marquin, juntament amb el Sant Pare, les adequades orientacions pastorals. En carta del papa Francesc a totes les famílies del món, datada a Roma, el passat 25 de febrer, escrivia: Preguem tots junts perquè l’Església realitzi un autèntic camí de discerniment i adopti els mitjans pastorals adequats per ajudar a les famílies a afrontar els desafiaments actuals amb la llum i la força que venen de l’Evangeli.

Se’ns ha demanat que les Esglésies particulars i les comunitats cristianes celebrin vetlles i aplecs de pregària el proper dia 28 de setembre i que la pregària sigui intensa durant els dies de la celebració del Sínode, i també en els dies que el precedeixen. El Sant Pare ha demanat que la pregària que ell mateix va escriure sigui emprada per tota l’Església. Que la pregària pel Sínode sigui present en la Pregària dels fidels en l’Eucaristia i en les intercessions de Laudes i Vespres. En aquest document hi ha transcrit el formulari oficial d’aquesta pregària. També es demana que els fidels tinguin present aquesta intenció en la recitació del Sant Rosari.


Oració per la Família del Papa Francesc.

Jesús, Maria i Josep
és en vosaltres que contemplem
la resplendor de l’amor veritable.
i és amb una gran confiança
que ens adrecem a vosaltres.

Santa Família de Natzaret,
feu que les nostres famílies,
siguin espais de comunió,
cenacles de pregària,
autèntiques escoles de l’Evangeli
i petites esglésies domèstiques,

Santa Família de Natzaret,
que mai més s’experimenti al cor de les famílies,
la violència, la manca d’acolliment i la divisió:
que tots els qui hagin estat ferits o escandalitzats
rebin ben aviat consol i guarició per les ferides del cor.

Santa Família de Natzaret
que el proper Sínode dels Bisbes
pugui restablir de nou la consciència
del caràcter sagrat i inviolable de la família
i de la seva bellesa en el designi de Déu.

Jesús, Maria i Josep, escolteu
i ateneu la nostra súplica. Amén.


Pregària dels fidels

Germans i germanes,
com la família dels fills de Déu que som i animats per la fe, elevem les nostres súpliques al Pare, perquè les nostres famílies, sostingudes per la gràcia de Crist, siguin autèntiques esglésies domèstiques, on l’amor de Déu sigui viscut i testimoniat.

A cada intenció respondrem:
R/ Senyor, beneeix i santifica les nostres famílies.

1.- Pel Papa, Francesc, que el Senyor, que el va cridar a presidir l’Església en la caritat, el sostingui en el seu ministeri al servei de la unitat del Col•legi episcopal i de tot el Poble de Déu. Preguem.

2.- Pels Pares Sinodals i els altres membres de la III Assemblea General Extraordinària del Sínode dels Bisbes: que l’Esperit del Senyor il•lumini el seu pensament perquè l’Església pugui respondre als reptes de la família amb fidelitat a la voluntat de Déu. Preguem.

3.- Per aquells que tenen la responsabilitat en el govern de les nacions, que l’Esperit Sant, els suggereixi projectes que afavoreixin la família com a cèl•lula fonamental de la societat segons el projecte diví i que sostinguin les famílies en situacions difícils. Preguem.

4.- Per les famílies cristianes, que el Senyor que va posar en la comunió esponsal el segell de la seva presència, faci de les nostres famílies cenacles de pregària, íntimes comunitats de vida i d’amor a imatge de la Santa Família de Natzaret. Preguem.

5.- Pels esposos en dificultat: que el Senyor, ric en misericòrdia, els acompanyi per mitjà de l’acció materna de l’Església, amb comprensió i paciència en el seu camí de perdó i de reconciliació. Preguem.

6.- Per les famílies que per causa de l’Evangeli han de deixar la seva pàtria: que el Senyor, que ha experimentat amb Maria i Josep l’exili a Egipte, els conforti amb la seva gràcia i obri per ells camins de caritat fraterna i humana solidaritat. Preguem.

7.- Pels avis: que el Senyor, que ha estat rebut en el temple pels sants ancians Simeó i Anna, els concedeixi esser savis col•laboradors dels pares en la transmissió de la fe i en l’educació dels fills. Preguem.

8.- Pels nens: que el Senyor de la vida, que en el seu ministeri els ha admès i proposat com a models per a entrar en el Regne del cel, susciti en tots el respecte a la vida naixent i suggereixi projectes educatius segons la visió cristiana de la vida. Preguem.

9.- Pels joves: que el Senyor, que ha santificat les noces de Canà, els ajudi a descobrir la bellesa del caràcter sagrat i inviolable de la família en el designi de Déu i sostingui el camí dels promesos que es preparen pel matrimoni. Preguem.

Oh, Déu, que no abandoneu l’obra de les vostres mans, escolteu les nostres pregàries: envieu l’Esperit del vostre Fill per a il•luminar l’Església en el camí sinodal perquè, contemplant la bellesa del veritable amor que llueix en la Sagrada Família de Natzaret, aprengui d’ella la llibertat i l’obediència per respondre amb audàcia i misericòrdia als reptes del món d’avui. Per Crist Senyor nostre.

R/ Amén.


SUGGERIMENTS

Que les parròquies facilitin amb profusió la pregària per la família, escrita pel mateix Papa Francesc, per tal que l’emprin en la pregària familiar o privada. La pregària, de manera ocasional, pot ser recitada de manera coral, havent combregat tots els fidels.

També recordem que durant els dies en què se celebrarà el Sínode dels Bisbes, es pot dir la Missa “per un Concili o un Sínode” (missal romà pàgina 864) a no ser que el dia sigui un dels impedits litúrgicament.

En el llibre “Preguem al Senyor”, pàgina 383 hi ha el formulari “En el Sínode Episcopal” que també es pot, oportunament, emprar.

És adequat exposar el Santíssim Sagrament per a fer aquesta pregària i convidar als fidels a l’adoració i la pregària fervent per l’Església.