dilluns, 30 de novembre de 2015

SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ

SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ
Obertura del Jubileu de la Misericòrdia


Recomanacions

  1. Com un signe d’unió amb el Sant Pare en el dia de l’obertura del Jubileu cal que tots els fidels recitin comunitàriament l’oració pròpia del Jubileu de la Misericòrdia; és oportú de fer-ho durant el silenci de l’acció de gràcies, després de la comunió.
  1. Es molt recomanable emprar la fórmula 2a. de l’acte penitencial.
  1. Al final de la Missa cal convidar i explicar als fidels els actes propis de l’obertura del Jubileu a l’arxidiòcesi.
  1. Avui, més que mai, caldrà cantar la Salve Regina per tal que santa Maria ens ajudi a contemplar els ulls de la misericòrdia del Fill, com diu expressament el Papa en el núm. MV 24.
  1. Es suggereix posar al costat del sant Crist o de la imatge del Sagrat Cor una llàntia votiva que romangui encesa significativament durant el Jubileu.

Monició ambiental

Avui el papa Francesc obre a la basílica de sant Pere de Roma la Porta Santa del Jubileu de la Misericòrdia. Donem-ne gràcies a Déu i disposem-nos a viure aquest temps de gràcia amb tota intensitat. Que tots experimentem la misericòrdia de Déu en la nostra vida per tal que siguem misericordiosos com ho és el Pare del cel. En aquest temps d’Advent celebrem avui la Immaculada Concepció de la Mare de Déu: Maria és el primer signe de la Misericòrdia de Déu, que vol salvar tots els homes per Jesucrist, i ella és la porta del cel per la qual Déu ha entrat en el món. Demanem que aquest any sigui un temps propici per a l'Església, perquè faci més fort i eficaç el testimoniatge dels creients. Demanem al començament de la celebració que Déu perdoni els nostres pecats, ell que no manifesta mai tant la seva omnipotència com quan perdona i es compadeix.

Acte penitencial 2

Senyor tingueu pietat de nosaltres.
R/. Perquè hem pecat contra vós.
Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R/. I doneu-nos la vostra salvació.

Indicadors per a la predicació

  • Podem explicar la relació de la celebració de la Immaculada amb l’obertura del Jubileu de la Misericòrdia segons la Misericordiae vultus. La significació teològica és bella i profunda. Maria, la plena de gràcia des del primer moment de la seva existència, és el primer signe de la misericòrdia de Déu que vol salvar la humanitat. Ella és particularment la Porta del cel per la qual Déu ha entrat en aquest món, segons escoltarem a l’Evangeli. El misteri de la Immaculada ens ensenya que la gràcia és sempre anticipada, que aquesta ja ha estat donada abans, que només cal rebre-la. Déu ja ens estima abans i més enllà de les nostres obres: ens elegí en ell abans de crear el mon, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls (2a lect.). Tant el just com el pecador són objecte de la misericòrdia. Per descobrir la misericòrdia de Déu cal adonar-nos de la distància que hi ha encara entre la fe del baptisme i la fe viscuda realment, això és el pecat i descobrir amb goig que podem rebre sempre la gràcia del perdó.

  • L’home es troba segons el relat del orígens sense la misericòrdia, nu i avergonyit. Es troba també enganyat i fascinat pel mal. A l’Evangeli, a manera de díptic, trobem el jardí de la Mare de Déu que dóna el fruit de la misericòrdia: El fruit que naixerà de tu. Ella esdevé així, la nova Eva, la Mare de tots els qui viuen. Cal llegir amb molta atenció el núm. 13 de la Misericordiae vultus.

  • L’Evangeli de l’Anunciació és un paradigma de la vida cristiana. Maria, la serventa del Senyor començava una història existencial nova: Déu entrava en la seva vida per un designi únic en la història de la salvació. Cadascú de nosaltres ha de començar i refer els itineraris vitals d’una existència nova en la qual Déu sigui present des de l’acolliment humil de la gràcia en la pròpia vida. Un acolliment que ve marcat pel Fiat de la Mare de Déu: totes les existències cristianes porten el signe marià inicial, totes comencen amb un: Que es faci en mi segons la vostra voluntat; que és un dir: Vull viure la meva vida (única vida) amb el vostre amor, Senyor. Per això un dels objectius del Jubileu segons la Butlla del Papa és: Un Any Sant extraordinari, doncs, per viure en la vida de cada dia la misericòrdia que des de sempre el Pare dispensa cap a nosaltres. En aquest Jubileu deixem-nos sorprendre per Déu. Ell mai no es cansa d’obrir la porta del seu cor per repetir que ens estima i vol compartir amb nosaltres la seva vida (MV 25).

  • Quan Déu entra el món no és per enfrontar-se a l’home i disminuir-lo, ans el contrari, per salvar l’home de sí mateix, escrivia, fa molts anys el P. Du Lubac. La qüestió no és si l’home pot organitzar el món sense Déu, sinó si un món sense Déu pot salvar l’home de sí mateix. (El Drama del humanismo ateo, Madrid 1967, p 11ss). L’experiència de la misericòrdia de Déu salva sempre la pau i els drets de les persones i la preferència pels més pobres.

  • Que Maria, Mare de Misericòrdia, advocada de la gràcia i exemple de santedat (Pref.) sigui present en aquest any en el cor de tots, ella que va ser la primera d’entrar en el santuari de la misericòrdia de Crist i ens faci anunciadors i heralds de la misericòrdia del Pare.

Pregària dels fidels

Implorem la bondat de Déu sobre l’Església, la humanitat i nosaltres mateixos. Contestarem dient: Mostreu-nos Senyor la vostra misericòrdia

Pel Papa Francesc que ha obert la Porta de la Misericòrdia a l’Església, perquè el Senyor l’ajudi, l’il·lumini i l’acompanyi en aquest temps de gracia. Preguem el Senyor.

Per l’Església, que en el goig de la festa de la Immaculada, recorda amb acció de gràcies el cinquantè aniversari de la clausura del Concili Vaticà II, que es manifesti davant del
món com una Església plena de misericòrdia envers tantes existències ferides pel dolor i pel mal. Preguem el Senyor.

Per aquesta humanitat, ferida per la violència i la guerra, perquè la pau, avanci i la misericòrdia, que va més enllà de la justícia, es faci present en aquesta terra. Preguem el Senyor.

Per la missió universal de l’Església, perquè impulsada per la misericòrdia de Déu, sigui intrèpida i no dubti de fer-se present en les perifèries existencials del dolor per portar l’Evangeli del consol i de l’esperança. Preguem el Senyor.

Per nosaltres, que amb Maria acollim la misericòrdia de Déu en la nostra vida i la transmetem als altres per les nostres bones obres. Preguem el Senyor.

Déu i Pare nostre, el vostre Fill, Pare, s’oferí completament a vós,
per tal que nosaltres aprenguéssim a confiar sempre
en la vostra gran misericòrdia, Ell que amb vós viu i regna
pels segles dels segles. Amén.