divendres, 18 de març de 2016

HORA SANTA DEL DIJOUS SANT.- ANY DE LA MISERICÒRDIA

Amb una preciosa tradició els cristians, després de la Missa In Coena Domini, celebren una vigília de pregària i d’adoració. Ja que no té forma litúrgica es permet una gran llibertat per donar forma i contingut a aquesta pregària de la nit del Dijous Sant. Desitgem que aquest esquema us pugui servir amb les degudes adaptacions de cada lloc.

Hem pensat aquesta Vetlla de pregària amb la lectura de tres fragments de la Misericordiae vultus del Papa Francesc. També amb la recitació del salm 102 i del salm 135 (136) que forma part del Hal·lel, és a dir, dels salms que el Senyor mateix va cantar al llevant taula del Sant Sopar (el mateix Papa ho explica en el segon text) i finalment amb un fragment del Discurs de comiat del Senyor de l’Evangeli de sant Joan.

Si és massa llarg es pot suprimir i adaptar alguna part. El més important és que els lectors llegeixin pausadament i crear un clima de pregària i d’adoració. Cal escollir els cants familiars de la comunitat. Si se sap l’himne del Jubileu que es canti.

Monició ambiental

Germans i germanes, l’Església ha començat la celebració del Tríduum de la Pasqua; és l’hora de la misericòrdia de Déu Trinitat. El Pare que es dóna en el Fill en l’Esperit Sant. Entrem en aquesta Hora amb una profunda humilitat i omplim-nos d’aquesta misericòrdia per la qual Déu ha estimat el món. Cadascú de nosaltres és estimat amb un amor infinit. Som els seus fills, som les seves filles. Entrem dins del cor i des de la veritat de cadascú preguem i comencem un diàleg amb el Senyor. Que l’Esperit Sant inspiri la nostra pregària en aquesta nit del Dijous Sant.

Es fa un silenci d’adoració o es canta un cant meditatiu i un lector llegeix el primer text de la Misericordiae vultus

LECTOR: EL ROSTRE DE LA MISERICÒRDIA

Escriu el Papa Francesc:
«Sempre tenim necessitat de contemplar el misteri de la misericòrdia. És font d'alegria, de serenitat i de pau. És condició per a la nostra salvació. Misericòrdia: és la paraula que revela el misteri de la Santíssima Trinitat.
Misericòrdia: és l'acte últim i suprem amb el qual Déu ve al nostre encontre. Misericòrdia: és la llei fonamental que habita en el cor de cada persona quan mira amb ulls sincers el germà que troba en el camí de la vida. Misericòrdia: és la via que uneix Déu i l'home, perquè obre el cor a l'esperança de ser estimats malgrat el límit del nostre pecat».
Continua el silenci d’adoració. Després un lector (sobre tot de forma pausada) es posa dempeus i llegeix el salm 102 i els fidels contesten a cada estrofa amb la resposta indicada:

SALM 102/103
R/ Mostreu-nos, oh Senyor, la vostra gran misericòrdia
Beneeix Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix Senyor, ànima meva,
no t'oblidis mai dels seus favors.
ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia;
rescata de la mort la teva vida
i et sacia d'amor entranyable;
et corona de felicitat com desitjaves,
i tu et rejoveneixes com una àguila.
R/ Mostreu-nos, oh Senyor, la vostra gran misericòrdia

«El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, ric en amor».
No sempre acusa,
ni guarda rancúnia sense fi,
no ens castiga els pecats com mereixíem,
no ens paga com deuria per les nostres culpes.
R/ Mostreu-nos, oh Senyor, la vostra gran misericòrdia

El seu amor als fidels és tan immens
com la distància del cel a la terra;
llença les nostres culpes lluny de nosaltres
com l'orient és lluny de l'occident.
R/ Mostreu-nos, oh Senyor, la vostra gran misericòrdia

Com un pare s'apiada dels fills,
El Senyor s'apiada dels fidels,
perquè sap de quin fang ens va formar,
i es recorda que som pols.
R/ Mostreu-nos, oh Senyor, la vostra gran misericòrdia
Continua el silenci  d’adoració i després es canta un cant, per exemple No fixeu els ulls en ningú més (MD 121)

LECTOR II: EL SALM DEL SOPAR PASQUAL

Escriu el Papa Francesc:
«Perdura eternament la seva misericòrdia: és la tornada que acompanya cada verset del Salm 136 mentre es narra la història de la revelació de Déu. Per raó de la misericòrdia, totes les vicissituds de l'Antic Testament estan carregades d'un profund valor salvífic. La misericòrdia fa de la història de Déu amb el seu poble una història de salvació. Repetir contínuament “Perdura eternament la seva  misericòrdia”, com ho fa el Salm, sembla un intent per trencar el cercle de l'espai i del temps per introduir-ho tot en el misteri etern de l'amor.
És com si es volgués dir que no sols en la història, sinó per tota l'eternitat l'home estarà sempre sota la mirada misericordiosa del Pare.. Abans de la Passió Jesús va pregar amb aquest Salm de la misericòrdia. Ho testifica l'evangelista Mateu quan diu que «després d'haver cantat l'himne» (26,30), Jesús amb els seus deixebles van sortir cap a la Muntanya de les Oliveres. Mentre instituïa l'Eucaristia, com a memorial perenne d’Ell i de la seva Pasqua, va posar simbòlicament aquest acte suprem de la Revelació a la llum de la misericòrdia. En aquest mateix horitzó de la misericòrdia, Jesús va viure la seva passió i mort, conscient del gran misteri de l'amor de Déu que s'hauria d’acomplir en la creu.
Saber que Jesús mateix va pregar amb aquest Salm, el fa per a nosaltres els cristians encara més important i ens compromet a incorporar aquesta tornada en la nostra oració de lloança quotidiana: “Perdura eternament la seva misericòrdia”»

Salm 135 /136)
Després un lector es posa dempeus i proclama el salm que continua amb els  motius d’acció de gràcies que nostre Senyor inspiri. Els fidels responen cada vegada, a manera litànica, amb la resposta del Salm.
Enaltiu Senyor: Que n'és, de bo.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Enaltiu el Déu dels déus.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Enaltiu el Senyor dels senyors.
R/ Perdura eternament el seu amor.
L'únic que fa grans meravelles.
R/ Perdura eternament el seu amor.
L'admirable creador del cel.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Consolidà la terra sobre l'aigua.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Creador dels dos astres gegants.
R/ Perdura eternament el seu amor.
El sol, que impera sobre el dia.
R/ Perdura eternament el seu amor.
La lluna i els estels, que governen la nit.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Prengué als egipcis els primogènits.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Féu sortir Israel d'aquell país.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Amb mà forta i amb braç poderós.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Partí en dos el mar Roig.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Va fer passar Israel pel mig del mar.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Conduí el seu poble pel desert.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Donà possessió d'aquells territoris.
Els donà al seu poble d'Israel.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Quan vam sortir humiliacions,
es recordà de nosaltres.
R/ Perdura eternament el seu amor.
És ell qui alimenta tots els vivents.
R/ Perdura eternament el seu amor.
Enaltiu el Déu del cel.
R/ Perdura eternament el seu amor.

A continuació, de manera espontània, cadascú improvisarà els motius d’Acció de gràcies. Si preveieu que són incapaços de fer-ho, prepareu abans els motius d’acció de gràcies, tots els fidels responen: Perdura eternament el seu amor. Per exemple, podrien ser les següents.

Perquè ens heu fet el do de ser fills de Déu
R/ Perdura eternament el seu amor.
Perquè ens heu congregat en aquesta comunitat R/
Perquè heu estat al nostre costat en els moments de dolor R/
Perquè ens feu el do de la compassió R/
Perquè ens heu donat Maria per Mare R/
Perquè ens heu donat l’Eucaristia R/
Perquè ens heu donat els vostres preveres R/
Pels fills que hem tingut R/  
Pel testimoni de tants cristians que fan el bé. R/
Per l’amor en el nostre matrimoni R/
Pel do i el ministeri del Papa Francesc R/

El salm s’acaba amb el cant: La bondat i l’amor del Senyor duren per sempre (MD 50)

LECTOR: LES OBRES DE MISERICÒRDIA

Escriu  el Papa Francesc:
«No podem escapar a les paraules del Senyor i basant-nos en elles serem judicats: si hem donat de menjar al famolenc i de beure a l'assedegat. Si hem acollit el foraster i vestit el nu. Si dediquem temps a acompanyar el malalt o el presoner (cf. Mt 25,31-45).
Igualment se'ns preguntarà si hem ajudat a superar el dubte, que fa caure en la por i que sovint és font de soledat; si hem estat capaços de vèncer la ignorància en què viuen milions de persones, sobretot els nens privats de l'ajuda necessària per ser rescatats de la pobresa; si hem estat capaços de ser pròxims a qui estava sol i afligit; si perdonem el qui ens ha ofès i rebutgem qualsevol forma de rancúnia o de violència que condueix a la violència; si hem tingut paciència seguint l'exemple de Déu que és tan pacient amb nosaltres; finalment, si encomanem al Senyor en la pregària els nostres germans i germanes.

En cadascun d'aquests “més petits” hi és present Crist mateix. La seva carn es fa novament visible com a cos martiritzat, nafrat, flagel·lat, desnodrit, en fuga... perquè nosaltres el reconeguem, el toquem i l'assistim amb atenció. No oblidem les paraules de sant Joan de la Creu: «Al capvespre t’examinaran en l'amor»

Silenci de pregària i cant per exemple: Tothom coneixerà que som del Crist. (MD 11)

INTERCESSIONS SEGONS LES OBRES DE MISERICÒRDIA
El qui dirigeix la pregària introdueix les intercessions.
En aquesta nit que el Senyor va ser lliurat per nosaltres, preguem pels mancats de misericòrdia. Respondrem: Senyor, feu-nos misericordiosos com ho és vostre Pare.

LECTOR

·        Pels qui tenen fam i estan mancats del necessari per viure, del treball i del sostre, per ells i per les seves famílies, perquè per la misericòrdia de Déu es promogui per tot arreu la solidaritat. Preguem el Senyor.

·        Pel qui tenen set de l’amor dels altres i experimenten la solitud, l’abandó de l’afecte dels amics, perquè per la misericòrdia de Déu, siguem capaços d’escoltar, estimar i repartir gestos de tendresa. Tinguem presents les dones maltractades i els seus fills. Preguem el Senyor.


·        Pels qui van despullats de la dignitat humana i són víctimes d’una societat injusta que, per la misericòrdia de Déu, l’Església sigui una llar d’acolliment per a tots ells. Preguem el Senyor.

·        Pels malalts, especialment pels terminals, pels ancians que estan sols, pels qui són víctimes de la droga i de l’alcohol, que per la misericòrdia de Déu, els visitem   amb amor i els ajudem a portar els seus sofriments, veient en ells el rostre del Crist sofrent. Preguem el Senyor,

·        Pels refugiats que viuen en terra de ningú i amb fronteres tancades davant seu, pròfugs de la guerra i de la fam perquè, per la misericòrdia de Déu, siguin acollits ells i les seves famílies. Preguem el Senyor.

·        Pels qui estan a la presó i pels seus familiars, perquè per la misericòrdia de Déu vegin la fi de les seves penes i els qui els estimen el goig de recuperar-los rehabilitats i en llibertat. També per les santes Esglésies de Déu que coneixen la persecució i el martiri. Preguem el Senyor.

·        Feu participar els nostres difunts en la vostra glòria, i concediu-nos a nosaltres d’arribar a la seva felicitat. Preguem el Senyor.

Es poden afegir intencions espontànies
Finalment el cristià més ancià o anciana fa la proclamació de l’Evangeli.

LECTURA DE LA PARAULA
De l’Evangeli de Sant Joan,
«Qui resta en mi i jo en ell, dóna molt de fruit; perquè sense mi no podeu fer res. Si un no resta en mi, és arrencat com la sarment i s'asseca; després s'apleguen les sarments, es tiren al foc i cremen. Si resteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, demanareu el que voldreu i ho tindreu. El meu Pare es glorifica en això: que doneu molt de fruit i demostreu ésser deixebles meus. Jo us he estimat com el Pare m'ha estimat a mi; continueu en el meu amor. Us he dit aquestes coses per tal que la meva joia sigui en vosaltres i la vostra joia sigui completa».

Cants:
On hi ha Caritat i amor allí hi ha Déu; (MD 344) Queda’t amb nosaltres (MD 376) Ubi caritas et amor. (MD 367)

Fem la darrera estona de silenci i demanem el Senyor que ens inspiri a cadascú de nosaltres una pregària íntima i personal. Després, tots dempeus, cantem el Pare nostre. Si és el punt de la mitja nit es pot encensar el sagrament, cantar el Tantum ergo amb la pregària: Deus, qui nobis sacramentum.

 No hi ha ni benedicció ni acomiadament, si la vetlla continua es poden dir les Lletanies de la Divina Misericòrdia o del Sagrat Cor (Vegeu el Blog Fraterna).