dimarts, 25 de febrer de 2020

DIMECRES DE CENDRA


La Quaresma -antigament- començava el primer Diumenge, però es van afegir quatre dies ferials per tal de completar el nombre sagrat dels quaranta dies de dejuni, ja que en el ritus llatí els Diumenges mai s’han considerat dies penitencials.

Avui el Papa, obeint una costum secular, comença la Quaresma a l’antiquíssima basílica de Santa Sabina, a la muntanya de l’Aventí, a Roma. El sistema estacional va anar omplint tots els dies de Quaresma. El Missal recomana que es conservi i es fomenti aquest antic costum de reunir-se l’Església local, seguint l’exemple de les estacions romanes.

La imposició de la cendra -a l’inici reservada exclusivament als penitents que havien de ser reconciliats per Pasqua- va passar a tots els fidels.La Quaresma comença amb l’esplèndida antífona d’entrada: "Vós us apiadeu de tothom, Senyor".

A la primera lectura, el profeta convida tot el poble a la conversió i a renovar l’aliança, fins i tot els sacerdots han de plorar "entre el vestíbul i l’altar", pels seus pecats i pels del poble.

A l’Evangeli, el Senyor ens dóna els instruments espirituals de la penitència i la manera de realitzar-la en el secret meravellós del qual només Déu i la pròpia consciència són testimonis.

A la segona lectura, sant Pau anuncia la voluntat de Déu que vol reconciliar el món amb ell mateix.

Tot el cor de l’Església penitent està en el verset responsorial del Salm.

La cendra imposada significa el que Déu vol fer amb els nostres pecats, amb la humanitat vella desfigurada pel pecat, perquè resplendeixi la humanitat nova, que neix pel Baptisme i l’Esperit Sant.